Marketing i biznes

ALFA BRAVO Akredytowanym doradcą Spektrum

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych ALFA BRAVO w ramach programu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych".

28.06.2022 Julita Hildebrandt Julita Hildebrandt

Dzięki programowi "SPEKTRUM" przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa pomorskiego mogą skorzystać z doradztwa specjalistów w kluczowych dla nich dziedzinach, takich jak marketing, zarządzanie i organizacja, prawo i podatki, czy też technologie informacyjno-komunikacyjne. Wsparcie ekspertów staje się w tym przypadku motorem do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach. Dzięki konsultacjom przeprowadzonym w ramach programu "SPEKTRUM" możesz zyskać konkretne wskazówki i narzędzia np. dotyczące rozszerzenia rynków zbytu, wzmocnienia strategii biznesowej, czy też zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

W jakiej formie przyznawana jest pomoc?

Program "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program obejmuje udzielenie grantu na sfinansowanie części kosztów specjalistycznego doradztwa. Bez względu na rodzaj usługi doradczej świadczonej w ramach Programu, dofinansowanie może pokryć nawet do 50% kosztów kwalifikowalnych. Ponadto przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie grantów wielokrotnie, natomiast maksymalna łączna kwota dofinansowania zależna jest od wielkości firmy i wynosi:

Łączna pula środków, jakie Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przeznaczy na dofinansowanie usług doradczych w obecnym naborze, sięga aż 5 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi przeszło 27 mln zł.

Z jakich usług ALFA BRAVO możesz skorzystać w programie "SPEKTRUM"?

W ALFA BRAVO uzyskaliśmy akredytację w programie "SPEKTRUM", jako Instytucja Otoczenia Biznesu. Dzięki temu możemy wspierać przedsiębiorców świadcząc dla nich usługi:

Akredytacja Instytucji Otoczenia Biznesu dla ALFA BRAVO - program SPEKTRUM

Jak zgłosić się do programu "SPEKTRUM"?

O tym, które przedsiębiorstwa z sektora MSP otrzymają dofinansowanie na usługi doradcze, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zdecyduje na drodze konkursu. Mogą wziąć w nim udział mikro-, małe i średnie podmioty gospodarcze, których siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.

W pierwszej kolejności wybierz akredytowaną firmę doradczą (np. ALFA BRAVO) i zapytaj o wycenę interesującej Cię usługi. Gdy uzyskasz już potrzebne informacje, złóż wniosek o przyznanie grantu, wskazując w nim m.in. cele i zakres projektu, jaki chcesz zrealizować dzięki specjalistycznym usługom doradczym.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 30 maja 2022 r do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Więcej informacji na temat programu "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" uzyskasz pod tym adresem.
Natomiast regulamin oraz wnioski i formularze dotyczące grantu dostępne są na tej stronie.

Autor porady
Facebook
Linkedin
Behance