Integracja ABDEO z systemem sprzedaży Subiekt

11.01.2022 Krzysztof Szymich Krzysztof Szymich

Integracja ABDEO z systemem sprzedaży Subiekt

System CMS ABDEO posiada możliwość zintegrowania go z systemem sprzedaży Subiekt GT. Usługę synchronizacji możemy dopasować bezpośrednio do Twoich potrzeb. Od nazwy, ilości i stanów magazynowych do wprowadzonych zdjęć czy indywidulanych cech danego produktu.

System ADEO posiada również możliwość synchronizacji z systemem sprzedaży PCMarket poprzez interfejs pcm2www o którym będziecie mogli przeczytać w kolejnej poradzie.

Opis działania usługi

Usługa synchronizacji zostaje uruchomiona na Twojej infrastrukturze gdzie posiadasz uruchomioną usługę Subiekta. Do systemu ABDEO wysyłane są wyłącznie specjalnie wygenerowane pliki XML, które przetwarzane są przez system sklepowy.

Pliki XML generowane są co konfigurowalny interwał czasu, dlatego należy wziąć pod uwagę, powyższy interwał czasu przy aktualizacji danych w systemie ABDEO. Możliwe jest również utworzenie własnego planu czasowego synchronizacji.

Usługa synchronizacji posiada system powiadomień mailowych, informujących o problemach w działaniu synchronizacji.

Do uruchomienia usługi na Twoim serwerze potrzebujemy następujących rzeczy:

  • 1 Aktywne rozszerzenie Sfera dla Subiekta GT w wybranym podmiocie
  • 2 Dane dostępowe konta Subiekta GT z dostępem do wybranego podmiotu
  • 3 Dane dostępowe bazy danych połączonej z wybranym podmiotem Subiekta (możliwość utworzenia nowego użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w zależności od potrzeb synchronizacji)
  • 4 Danych do dostępu zdalnego serwera na której zostanie uruchomiona usługa. (Tutaj dostosujemy się do Ciebie: RDP, TeamViewer, Anydesk itp.)
  • 5 Wolne stanowisko w wybranym podmiocie Subiekta dla celów synchronizacji

Co zrobić gdy usługa synchronizacji przestała działać?

Może zdarzyć się, że usługa synchronizacji z pewnych przyczyn z niespodziewanie zakończy swoje działanie lub produkty w systemie ABDEO przestaną się synchronizować.

Wszystkie zdarzenia skryptu zapisywane są w katalogu 'logs' w pliku 'log.txt'. Domyślna ścieżka usługi synchronizacji to C:\ABDEO. Poniżej przykłądowy fragment z pliku 'log.txt' z którego wynika, że program przerwał swoje działanie przez niewystarczającą liczbę stanowisk oraz został uruchomiony ponownie ręcznie i tym razem usługa działa bez problemów:
2022-04-09 10:05:54 | Rozpoczeto prace
2022-04-09 10:05:54 | ERROR#0:Zostało osiągnięte ograniczenie licencji Sfery na liczbę stanowisk.
2022-04-09 10:06:36 | Rozpoczeto prace 2020-04-09 10:06:42 | Polaczono z SubiektemGT
2022-04-09 10:06:51 | Wysylanie pliku:C:\ABDEO\export\products_20220409T100642Z.xml
2022-04-09 10:07:25 | Plik zaimportowany

Status usługi możemy sprawdzić w usługach - pozycja do wyszukania w menu start lub po wciśnięciu kombinacji klawiszy Windows+R wpisujemy "services.msc"

Subiekt Abdeo Usługi

Jeśli usługa nie jest aktywna klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i uruchamiamy, w przypadku gdy podczas uruchamiania nie pojawi się żaden błąd możemy zamknąć okno usług. W innym wypadku zostaniemy poinformowani o błędzie oraz w pliku log.txt powinno pojawić się więcej szczegółów problemu.

Jednym z częstszych błędów jest zatrzymanie synchronizacji podczas aktualizacji subiekta i bazy danych lub brak dostępnego wolnego stanowiska dla usługi synchronizacji.

Jeśli przy próbie ponownego uruchomienia usługi pojawi się nieznany błąd, którego nie możesz rozwiązać samodzielnie zapraszamy do kontaktu a postaramy się pomóc.

Autor porady
Facebook
Linkedin
Behance